Gesluierde vrijheid – Naema Tahir

naema tahir

Het verhaal: Pas als een moslima afstand doet van de beperkingen die haar geloof, gemeenschap en gezin haar opleggen, en dus ook van haar hoofddoek, is zij echt geëmancipeerd, vinden westerse feministen. Maar de moderne moslima streeft juist naar emancipatie die verenigbaar is met haar religieuze en culturele achtergrond, niet naar een volledige breuk daarmee. Binnen die grenzen probeert ze zich te ontplooien en geniet ze verrassend veel vrijheid. In Gesluierde vrijheid laat Naema Tahir zien hoe moslimvrouwen proberen om oude tradities een nieuwe betekenis te geven. Het biedt een unieke inkijk in het leven van moderne moslima’s en hun keuzes, vooral in persoonlijke relaties en hun expressie. Tahir daagt de lezer uit kritisch na te denken over wat emancipatie en feminisme eigenlijk betekenen, en over de verschillende manieren waarop islamitische en westerse vrouwen ze in de praktijk brengen.

Onze mening: Iets wat me steeds meer interesseert is de moslimcultuur en dan vooral hoe moslimvrouwen hun geloof en cultuur beleven. Vaak denken we als westerlingen dat moslimvrouwen onderdrukt zijn doordat ze een hoofddoek dragen en dat ze alles in onze samenleving slecht vinden.

In Gesluierde vrijheid laat Naema Tahir aan de hand van verschillende verhalen zien dat er heel wat moslimvrouwen zijn die gesluierd door het leven willen gaan met respect voor hun geloof en cultuur maar dat ze ook heel wat westerse gewoontes en zaken willen verweven met hun achtergrond. Doorheen het boek wordt duidelijk hoe moslimvrouwen trachten te balanceren op deze dunne lijn van meegaan met het westen en toch trouw blijven aan hun geloof en moslimtradities. Persoonlijk vond ik dit heel inspirerend en verruimde het mijn blik over hoe moslimvrouwen in onze westerse samenleving door het leven gaan, welke moeilijkheden zij ervaren in het westers willen zijn en hoe wat ze willen niet altijd strookt met hoe hun familie hierover denkt.

Dit zorgt ervoor dat sommige moslimvrouwen kiezen voor een dubbelleven waarin ze zich enerzijds westers gedragen voor de buitenwereld (zij het wel met hun hoofddoek) en ze zich anderzijds in het bijzijn van hun familie afschermen van de westerse wereld. Dit kan voor ons misschien overkomen als laf maar ergens begrijp ik dat het voor deze vrouwen niet eenvoudig is, enerzijds kunnen zij zich vinden in bepaalde westerse waarden en gewoonten zonder het gevoel te hebben dat ze hun geloof verloochenen, anderzijds botsen ze op heel wat weerstand binnen hun familie wanneer ze zich te westers gaan gedragen. Een zeer gevoelige en moeilijke situatie voor de moslimvrouwen in kwestie waardoor het belang van dit boek nog maar eens benadrukt wordt.

Wat ik minder vond aan het boek is dat ik verwacht had om een samenhangend verhaal te lezen terwijl de schrijfster ervoor gekozen heeft om verschillende situaties van verschillende vrouwen te schetsen. Op zich wel een goed idee maar zelf had ik dus liever een samenhangend verhaal van een moslimvrouw gelezen. Laat je dat zeker niet tegenhouden om het boek te lezen aangezien het verder zeker de moeite waard is!

Uitgeverij: Prometheus
Pagina’s: 144
ISBN10: 9044623826
ISBN13: 9789044623826
Onze score: 6/10

Leave a Reply